21 nov 2003 16:00

Prioriteitennota's inzake Informatisering van de Staat

De Ministerraad heeft kennis genomen van de prioriteitennota van de heer Peter Vanvelthoven, Staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, en heeft de prioriteitennota van de heer Vincent Van Quickenborne, Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging goedgekeurd.

De Ministerraad heeft kennis genomen van de prioriteitennota van de heer Peter Vanvelthoven, Staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, en heeft de prioriteitennota van de heer Vincent Van Quickenborne, Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging goedgekeurd.

Deze nota's zijn in nauw overleg van beide staatssecretarissen, waarvan de bevoegdheden heel dicht bij elkaar aanleunen, ontwikkeld. De administratieve vereenvoudiging kan dikwijls alleen dank zij een uitgekiende ICT-ondersteuning worden verwezenlijkt, terwijl voor vele informatiseringsprojecten een ingrijpende vereenvoudiging van de achterliggende processen gewenst is. De staatssecretarissen ontmoeten elkaar tweewekelijks voor uitgebreide besprekingen; de medewerkers uit hun beleidskernen steken de hoofden wekelijks bij elkaar. Woensdag 26 november 2003 zullen de staatssecretarissen hun nota's voorstellen in de Kamer, Commissie Binnenlandse Zaken.