15 apr 2005 17:00

Procureur des Konings Dendermonde

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, belastte de Ministerraad de Regie der Gebouwen met het sluiten van een bijakte aan de huurovereenkomst (*), zodat men de huur met 387 m² ondergrondse archiefruimte en 62 m² kelderruimte kan uitbreiden. Het gaat om ruimten in het gebouw aan de Zwarte Zustersstraat 2,4,6 te Dendermonde voor het Parket van de Procureur des Konings in Dendermonde.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, belastte de Ministerraad de Regie der Gebouwen met het sluiten van een bijakte aan de huurovereenkomst (*), zodat men de huur met 387 m² ondergrondse archiefruimte en 62 m² kelderruimte kan uitbreiden. Het gaat om ruimten in het gebouw aan de Zwarte Zustersstraat 2,4,6 te Dendermonde voor het Parket van de Procureur des Konings in Dendermonde.

De bijkomende ruimten zijn klaar voor gebruik en ze zullen dus vanaf de 1ste van de maand volgend op de goedkeuring door de Ministerraad in gebruik worden genomen. De uitbreiding van het contract wordt met een bijakte geregeld. (*) van 2 april 2004.