19 mei 2010 13:10

Productie van biobrandstoffen

Jaarlijkse validering van de erkenningen voor producenten van biobrandstoffen

Jaarlijkse validering van de erkenningen voor producenten van biobrandstoffen

De ministerraad heeft op 29 april 2010 ingestemd met de jaarlijkse validering van de erkenning van producenten van biodiesel. 

Twee producenten van FAME (fatty acid methyl ester of biodiesel) hadden geen erkenning gekregen en hebben gevraagd, gehoord te worden door de Commissie voor de erkenning van biobrandstoffen. Een werkgroep heeft het verslag hiervan bestudeerd. De ministerraad gaat akkoord met het besluit van de werkgroep dat:

  •  de overeenstemming van de gegevens in de nieuwe tabel, overhandigd tijdens de hoorzitting, met die van de tabel uit de kandidaatstelling toereikend is op het vlak van de kwaliteitscontrole en de bevoorrading van grondstoffen voor de productie van FAME voor de Belgische markt
  • de cijfers van Proviron voor de bevoorrading van grondstoffen bevestigt. Er wordt echter 88% van de oorspronkelijke quota toegekend, gezien het grote gedeelte gebruikte grondstoffen van Europese oorsprong. De rest wordt verdeeld over de andere producenten.