07 feb 2003 16:00

Productiepatronen

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de administratieve geldboeten, bepaald bij wet (*), betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid.

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de administratieve geldboeten, bepaald bij wet (*), betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid.

Het ontwerpbesluit duidt de ambtenaar aan die bevoegd is voor het verrichten van de handelingen en het nemen van de beslissingen met betrekking tot de administratieve geldboeten en bepaalt de modaliteiten en de voorwaarden waaronder administratieve geldboeten mogen worden voorgesteld. (*) artikel 18 van de wet van 21 december 1998.