29 nov 2002 17:00

Programma van het derde vergelijkend examen voor kandidaat-notarissen

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van ministerieel besluit goed met betrekking tot de goedkeuring van het programma van het jaarlijks vergelijkend examen voor kandidaat-notaris.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van ministerieel besluit goed met betrekking tot de goedkeuring van het programma van het jaarlijks vergelijkend examen voor kandidaat-notaris.

Dit programma werd opgesteld door de verenigde beroepscommissies van het notariaat op 27 september 2002. Het derde vergelijkend examen voor kandidaat-notaris zal in de loop van januari 2003 van start gaan met de bekendmaking van de oproep tot de kandidaten in het Belgisch Staatsblad. Het ontwerp werd voor advies overgemaakt aan de Raad van State.