12 jul 2003 22:00

Programmawet

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, heeft de Ministerraad een voorontwerp van programmawet goedgekeurd.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, heeft de Ministerraad een voorontwerp van programmawet goedgekeurd.

Dit voorontwerp bevat o.a. een reeks maatregelen in uitvoering van het regeerakkoord betreffende de "Kyoto fiscaliteit", de overname van de NMBS-schuld, ... Het voorontwerp wordt aan de Raad van State overgemaakt voor advies.