12 jul 2003 22:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 12 juli 2003

De Ministerraad vergaderde op zaterdag 12 juli 2003, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op zaterdag 12 juli 2003, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad nam volgende beslissingen: - Programmawet (persbericht 12) - Vergunningen voor in-, uit- en doorvoer van wapens (persbericht 13) - Ernstige Schendingen van het internationaal humanitair recht (persbericht 14) - Toetreding van nieuwe leden tot de EU (persbericht 15) - Toetreding van nieuwe leden tot NAVO (persbericht 16)