12 jul 2003 22:00

Vergunningen voor in-, uit- en doorvoer van wapens

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister,heeft de Regering een ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet (*) goedgekeurd waardoor de bevoegdheid met betrekking tot het afleveren van vergunningen voor de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor onderhandhaving dienstig materieel en daarvan verbonden technologie evenals van producten en technologieën voor tweeërlei gebruik wordt overgedragen aan de Gewesten

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister,heeft de Regering een ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet (*) goedgekeurd waardoor de bevoegdheid met betrekking tot het afleveren van vergunningen voor de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor onderhandhaving dienstig materieel en daarvan verbonden technologie evenals van producten en technologieën voor tweeërlei gebruik wordt overgedragen aan de Gewesten

Deze overdracht moet bijdragen tot de efficiëntie en de coherentie van het beleid in de betrokken domeinen, rekening houdend met de bevoegdheden van de gewestelijke overheden op het economische vlak, op het vlak van tewerkstelling en op het vlak van het afzet en uitvoerbeleid en de bekommernis van de nieuwe regering te komen tot coherente bevoegdheidspaketten. (*) van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen