12 jul 2003 22:00

Toetreding van nieuwe leden tot de EU

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, heeft de Ministerraad haar goedkeuring gehecht aan het Verdrag betreffende de toetreding van Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije, Slovenië en de Tsjechische Republiek tot de Europese Unie. Het Verdrag werd door alle verdragsluitende partijen ondertékend op 16 april 2003 te Athene, ter gelegenheid van de bijeenkomst van de Europese Raad.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, heeft de Ministerraad haar goedkeuring gehecht aan het Verdrag betreffende de toetreding van Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije, Slovenië en de Tsjechische Republiek tot de Europese Unie. Het Verdrag werd door alle verdragsluitende partijen ondertékend op 16 april 2003 te Athene, ter gelegenheid van de bijeenkomst van de Europese Raad.

Het treedt in werking op 1 mei 2004, mis alle akten van bekrachtiging voor die datum zijn neergelegd. De ratificatieprocedure in de kandidaat-landen gaat gepaard met een referendum. De bevolkingen van Malta, van Slovenië, van Hongarije, van Litouwen, van Slowakije, van Polen en van de Tsjechische Republiek hebben zich reeds uitgesproken voor de toetreding van hun land. De referenda in Estland en Letland hebben plaats respectievelijk op 14 en 20 september 2003.