28 feb 2003 16:00

Project Symphony

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad het afsluiten van een dienstenopdracht goed in het kader van het project Symphony.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad het afsluiten van een dienstenopdracht goed in het kader van het project Symphony.

Het gaat meer bepaald om de laatste fase van een dienstenopdracht voor de ontwikkeling en implementatie in co-sourcing van functionaliteiten in het kader van het project Symphony. Dit project betreft de informatisering van personeelsbeheer binnen Defensie. Deze opdracht werd afgesloten volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met de firma Prodata Systems (*). Het gaat om een bedrag van bijna 850.000 euro. (*) die reeds belast is met de ontwikkeling van de software en het onderhoud van bestaande hardware en software.