31 jan 2003 16:00

Psychiatrische zorgen

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken, keurde de Ministerraad een regeling goed die het in de toekomst permanent mogelijk maakt om ziekenhuisbedden in te leveren in ruil voor plaatsen in beschutte woonvormen en psychiatrische verzorgingstehuizen.

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken, keurde de Ministerraad een regeling goed die het in de toekomst permanent mogelijk maakt om ziekenhuisbedden in te leveren in ruil voor plaatsen in beschutte woonvormen en psychiatrische verzorgingstehuizen.

Deze regeling heeft tot doel psychiatrische patiënten meer uit hun isolement te halen. De zorg voor mensen met psychiatrische stoornissen wordt sinds een tiental jaar steeds meer buiten de ziekenhuizen georganiseerd. Door de afbouw van ziekenhuisbedden werden plaatsen in beschutte woonvormen (BW) en in psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT) geopend. Deze nieuwe zorgvormen beogen niet zozeer genezing en behandeling, maar leggen de nadruk op maatschappelijke integratie en rehabilitatie van de mogelijkheden van deze patiënten. Er is een sterke vraag naar meer van dergelijke plaatsen. Het zal voortaan mogelijk zijn om ziekenhuisbedden in te leveren in ruil voor plaatsen in PVT of BW. Door de mogelijkheid permanent in te schrijven creëert de regering een kader waarbinnen de sector zelf en op eigen ritme in de evoluerende noden kan voorzien.