18 jul 2014 11:42

Publicatie Jaarverslag 2013 FOD Financiën

De FOD Financiën publiceert vandaag zijn jaarverslag 2013 onder vorm van een website. U kunt het bekijken op www.jaarverslag.financien.belgium.be. Dankzij een responsive design is dat ook mogelijk op tablet of smartphone.
De rode draad is de realisatie van het managementplan en zijn drie strategische doelstellingen: doeltreffendheid, efficiëntie en dienstverlening.

In het jaarverslag vindt u onder meer een overzicht van de verschillende projecten die bijdragen tot die strategische doelstellingen. Ze zijn opgedeeld volgens de thema’s: ‘Onze organisatie’, ‘Particulieren’ en ‘Professionelen’.

In het cijfergedeelte vindt u de belangrijkste resultaten verbonden aan de activiteiten van de FOD Financiën.

Een paar markante vaststellingen in 2013:

  • De aangekondigde controleacties brachten 1.047 miljoen euro aan niet aangegeven inkomsten op. Met die proactieve aankondigingen beoogt de FOD Financiën de spontane naleving van de fiscale verplichtingen.
  • Een recordaantal van 22.614 aangiften fiscale regularisatie werd ingediend.
  • Alle algemene administraties van de FOD Financiën werken in een internationale context maar dat is vooral het geval voor de Douane: 374 douaniers werkten in een ander EU-land, 56 buiten de EU.
  • Er werden 225.827 huurcontracten geregistreerd.
  • Het werk van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) bracht 1.304 miljoen euro aan belastingsupplementen op. Door bepaalde fraudemechanismes een halt toe te roepen, heeft de BBI een ontradend effect op de fiscale fraude en verhindert ze zo grote financiële verliezen voor de Staat.
  • Burgers of ondernemingen die bij de FOD Financiën een openstaande schuld hebben, maar anderzijds recht hebben op een terugbetaling of een krediet, zien die schulden gecompenseerd via de fiscale balans, goed voor zo’n 89,5 miljoen euro.
  • De dienst Klachtenbeheer ontving 398 klachten over onze dienstverlening.
  • Het Contactcenter ontving 959.338 telefoons en 49.349 mails.
  • Tijdens de aangifteperiode waren medewerkers van de FOD Financiën aanwezig in 19 winkelcentra en op 1.191 zitdagen in lokalen die de gemeenten ter beschikking stelden. De burgers kregen er hulp bij het invullen van de aangifte in de personenbelasting.
  • Bij de Douane werden 274 personeelsleden aangeworven om in de shiftregeling te stappen.