28 jun 2023 10:41

Publicatie van het jaarverslag 2022 van de FOD Financiën

Wat doet de FOD Financiën voor de burger? Dat is de rode draad van ons jaarverslag 2022 en wordt geïllustreerd aan de hand van cijfers en diverse invalshoeken: de digitalisering, de hulp en de vereenvoudiging, de veiligheid met controles, boetes en fraude, een verantwoordelijke werkgever en de ontvangsten.

Hierna een aantal cijfers die die invalshoeken belichten.

Digitalisering

Meer en meer mensen gebruiken MyMinfin. Via MyMinfin kan men betalingen uitvoeren, een afbetalingsplan vragen, zijn/haar bankrekeningnummer doorgeven of wijzigen. In 2022 werden 221.614 betalingen uitgevoerd via MyMinfin.

De FOD Financiën zet ook gedigitaliseerde controles op poten. De Algemene administratie van de BBI voerde in 2022, 1.689 gedigitaliseerde controles uit.

Hulp

De medewerkers van de FOD Financiën contacteren proactief een groot aantal belastingplichtigen met betaalmoeilijkheden om gezamenlijk oplossingen te vinden. Gespreide afbetalingsplannen behoren bijvoorbeeld tot de mogelijkheden. Via dit project met de naam Reach-out werd er voor  65,90 % van de proactief gecontacteerde personen een oplossing voor hun probleem gevonden zonder verdere invorderingsprocedures.

Veiligheid: controles, boetes en fraude

De FOD Financiën is ook bezorgd om de veiligheid van de burgers. De Douane nam 831.893 nagemaakte goederen in beslag die mogelijks een gevaar vormden voor de burgers. Er werden ook 437.596 derdenbeslagen gelegd om een correcte inning van de belasting te bekomen. Per ambtenaar van de Algemene administratie van de BBI, die dagelijks de fraude bestrijdt, werd er 3.799.509 euro vastgesteld.

Een verantwoordelijke werkgever

Medewerkers krijgen de mogelijkheid om opleidingen te volgen, te kiezen voor een andere job binnen de FOD Financiën en om deel te nemen aan examens om promotie te maken. Ze kunnen ook enkele dagen per week thuiswerken. Werknemers volgden gemiddeld 3,25 dagen opleiding in 2022 en 95 % deed in 2022 thuiswerk.

De FOD Financiën bespaarde in 2022, 20 % elektriciteit en 33 % gas en zit daarmee ruim boven de 15 % besparing die de regering oplegde.

Ontvangsten

134 miljard euro fiscale ontvangsten en 7,4 miljard niet-fiscale ontvangsten.

Er waren ook specifieke ontvangsten : uit vastgoed, uit roerende goederen, uit bosontginning, uit onbeheerde nalatenschappen en niet-fiscale ontvangsten van de Algemene administratie van de Thesaurie.

Jaarverslag 2022 - FOD Financiën (belgium.be)