09 apr 2004 18:00

publieke raadpleging nationaal toewijzingsplan voor hulp- en veiligheidsinstallaties van kerncentrales

Tot en met woensdag 21 april 2004 loopt de openbare raadpleging over het nationaal toewijzingsplan voor hulp- en veiligheidsinstallaties van kerncentrales.

Tot en met woensdag 21 april 2004 loopt de openbare raadpleging over het nationaal toewijzingsplan voor hulp- en veiligheidsinstallaties van kerncentrales.

Op 1 januari 2005 start in de Europese Unie een emissiehandelssysteem. Hierdoor krijgen energie-intensieve bedrijven een aantal emissierechten voor hun CO2-emissies. Voor 1 emissierecht staat 1 ton CO2-uitstoot. Op het einde van elk jaar moet een onderneming precies evenveel rechten kunnen voorleggen als het tijdens dat jaar CO2 heeft uitgestoten. Bij eventueel tekort of overschot kunnen deze rechten ook verkocht of gekocht worden. Ook de nucleaire sector heeft verbrandingsinstallaties die CO2 kunnen uitstoten (hulp- en veiligheidsinstallaties) en onder dit emissiehandelssysteem vallen. Het systeem treedt pas in werking als alle lidstaten een nationaal toewijzingsplan hebben opgemaakt. In België zijn de 3 gewesten bevoegd voor de meeste installaties. Zij houden een afzonderlijke raadpleging over de toewijzing van emissierechten aan deze installaties. De Federale Overheid is bevoegd voor een specifiek type van installaties: de veiligheids- en hulpinstallaties van kerncentrales. Op 2 april 2004 besliste de Ministerraad om aan de Europese Commissie voor te stellen deze installaties tijdelijk uit te sluiten van emissiehandel (optie voorzien onder de Richtlijn Emissiehandel). Deze installaties garanderen de veiligheid en worden slechts periodiek opgestart om ze te testen. De CO2-uitstoot is dus verwaarloosbaar klein. Over het nationaal toewijzingsplan moet elke overheid een publieke raadpleging houden. Wat het federale aspect betreft van het Nationaal Toewijzingsplan (in dit geval een uitsluiting van het systeem), loopt de raadpleging tot 21 april. Alle informatie over deze raadpleging vindt u terug op de website www.klimaat.be. Reageren kan via e-mail, fax of post. Voor meer info: Peter Wittoeck peter.wittoeck@health.fgov.be gsm : 0478/24.13.35