09 jun 2005 17:00

Raad van bestuur Astrid nv

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, houdende voordracht van een lid van de raad van bestuur van ASTRID nv (*) met het oog op zijn verkiezing en benoeming door de algemene vergadering.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, houdende voordracht van een lid van de raad van bestuur van ASTRID nv (*) met het oog op zijn verkiezing en benoeming door de algemene vergadering.

De heer Philippe Dodrimont wordt voorgedragen om door de algemene vergadering van ASTRID nv verkozen en benoemd te worden als lid van de Raad van bestuur. (*) All-round semi-cellular trunking Radio communication system with integrated dispatchings. ASTRID is een telecom-operator voor alle Belgische hulp- en veiligheidsdiensten.