24 okt 2003 17:00

Raad van Bestuur van Belgacom

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot het verlenen van een eervol ontslag en tot benoeming van een lid van de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot het verlenen van een eervol ontslag en tot benoeming van een lid van de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom.

Aangezien de heer Franklin Dehousse zijn ontslag heeft ingediend, met ingang van 1 oktober 2003, wordt de heer Robert Tollet benoemd als lid van de Raad van Bestuur. Zijn mandaat verstrijkt op 30 september 2009. De heer Robert Tollet is Voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Federale Participatiemaatschappij.