15 jun 2012 18:30

Raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het ontslag en de benoeming regelt van de leden van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen (NIRAS).

De mandaten zijn vervallen en worden nu opnieuw toegekend. Het mandaat van de vicevoorzitter en twee leden wordt voor zes jaar hernieuwd. Twee nieuwe leden worden benoemd.