20 mrt 2003 12:00

Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT).

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT).

Ter herinnering: Deze Raad werd opgericht door de wet van 17 januari 2003. Hij bestaat uit vier leden: een voorzitter en drie gewone leden. Hij is gemachtigd om alle nuttige daden te stellen ter uitvoering van de bevoegdheden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie. Het ontwerp bepaalt de voorwaarden om benoemd te worden tot de functie van voorzitter of de functie van lid van de Raad, evenals het hiermee samenhangende administratief statuut. Het bepaalt eveneens de beloning van de voorzitter en de leden van de Raad en, indien het mandaat niet vernieuwd wordt, de herintegratievergoeding en de compensatievergoeding verbonden aan het beroepsverbod (*). Tot slot bepaalt het de plichten van de opdracht die door de voorzitter en de leden van de Raad moeten nageleefd worden, evenals de voorwaarden van hun afzetting. (*) beoogd in artikel 17, § 3, 2de lid van de wet van 17 januari 2003.