04 apr 2003 17:00

Raad van het BIPT

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden van de Raad van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT).

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden van de Raad van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT).

Dit ontwerp van koninklijk besluit werd goedgekeurd binnen het comité van sector VIII door een vertegenwoordiger van de Minister van Telecommunicatie en de syndicale organisaties.