23 jan 2004 13:00

Raad voor de Mededinging

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed rond het ontslag van de voorzitter en van een voltijds lid van de Raad voor de Mededinging.

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed rond het ontslag van de voorzitter en van een voltijds lid van de Raad voor de Mededinging.

Deze ontslagen werden aanvaard. De Ministerraad geeft opdracht aan de Minister van Economie om een oproep te doen naar kandidaten in het Belgisch Staatsblad, de selectie te organiseren en aan de Ministerraad een voorstel voor benoeming voor te leggen. Om de continuiteit van de werking van de Raad voor de Mededinging te verzekeren, neemt de ondervoorzitter, de heer Patrick De Wolf, het voorzitterschap waar.