02 feb 2007 16:00

Raad voor de mededinging

Benoeming van de leden van de algemene vergadering van de Raad voor de mededinging

Benoeming van de leden van de algemene vergadering van de Raad voor de mededinging

Op voorstel van minister van Economie Marc Verwilghen keurde de ministerraad de benoeming goed van de leden van de algemene vergadering van de raad voor de medinging. De heer Stefaan Raes wordt benoemd als voorzitter. De heer Christian Huveneers wordt benoemd als ondervoorzitter. Worden benoemd als voltijdse raadsleden: - de heer Kris Boeykens; - mevrouw Laura Parret ; - de heer Jeroen Capiau ; - mevrouw Dominique Smeets. Worden benoemd als deeltijdse raadsleden: - de heer Jacques Steenbergen ; - mevrouw Elisabeth de Ghellinck - van Hecke ; - de heer Olivier Gutt ; - de heer David Szafran ; - de heer Eric Bodson ; - de heer Pierre Battard.