16 mei 2008 11:15

Raad voor vreemdelingenbetwistingen

Benoeming van vier griffiers bij de Raad voor vreemdelingenbetwistingen

Benoeming van vier griffiers bij de Raad voor vreemdelingenbetwistingen

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Migratie- en Asielbeleid Annemie Turtelboom om vier griffiers bij de Raad voor vreemdelingenbetwistingen te benoemen. 

De algemene vergadering en de hoofdgriffier stelden de kandidaten na selectieproeven voor:

  • de heer Toon Leysen, mevrouw Katleen Verheyden en de heer Marc Denys van de Nederlandstalige taalrol
  • mevrouw Anne Pascale Palermo van de Franstalige taalrol.

Voor de betrekkingen die nog openstaan, wordt een nieuwe proef georganiseerd.

De Raad voor vreemdelingenbetwistingen is een administratief rechtscollege dat de beroepen behandelt tegen individuele beslissingen die uitgesproken zijn op basis van de wet over de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. De raad bestaat uit een griffie met een hoofdgriffier en acht griffiers.