20 apr 2007 17:00

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Benoeming van de beheerder van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Benoeming van de beheerder van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Op voorstel van de minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat mevrouw Annelies De Bondt benoemt als beheerder van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen voor een periode van 5 jaar vanaf 1 mei 2007.