09 jul 2004 17:00

Raadgevend comité voor bio-ethiek

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd over de benoeming van de leden van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd over de benoeming van de leden van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek.

Het eerste ontwerp stelt de benoeming van 26 effectieve en 26 plaatsvervangende leden voor, die de kern van het comité zullen vormen voor de jaren 2004 tot 2008. Ze komen van de lijsten die respectievelijk door de Conseil Interuniversitaire de la Communauté Française, de Vlaamse Universitaire raad, de Orde van Geneesheren en de raden van de Nederlandstalige en Franstalige Orde van Advocaten worden voorgesteld. Het tweede ontwerp van koninklijk besluit betreft de twee leden, een Nederlandstalig en een Franstalig, en hun plaatsvervangers die door de Koning worden aangeduid. De leden van het Comité worden benoemd voor een hernieuwbare periode van 4 jaar. Ze worden gekozen op basis van hun kennis, ervaring en interesse voor ethische kwesties.