31 mrt 2023 16:00

Raamovereenkomst met Lockheed Martin voor het opstellen van een Industrial Participation Plan

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne akkoord met het tekenen van een contract tussen de Belgische overheid en de vliegtuigfabrikant Lockheed Martin voor het opstellen en de opvolging van een Industrial Participation Plan in het kader van de productie van F-35-vliegtuigen. Deze beslissing zorgt voor een verdieping en verbreding van de samenwerking tussen de Belgische industrie en het Amerikaanse bedrijf. Daardoor zullen Belgische bedrijven zich beter kunnen positioneren in de F-35-toeleveringsketen.