02 dec 2022 15:41

Raamovereenkomst voor drukwerk bij de federale overheid

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem akkoord met de opstart van een overheidsopdracht voor de sluiting van een raamovereenkomst voor het verrichten van druk- en couverteerwerkzaamheden voor de deelnemende instanties van de Belgische federale overheid.

De huidige overeenkomst waarmee de machines voor transactioneel drukwerk ter beschikking worden gesteld, loopt af op 3 januari 2023. Aangezien er zeer weinig tijd rest om tijdig een nieuwe gunningsbeslissing te nemen, zal deze overheidsopdracht worden gegund via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking bij hoogdringendheid met de twee gekende inschrijvers van de openbare procedure eind 2021.