28 mrt 2003 16:00

Rampen of catastrofen in het buitenland

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van ministerieel besluit goed betreffende het detachement voor interventie bij rampen of catastrofen in het buitenland en betreffende de coördinatiecel van het detachement voor interventie bij rampen of catastrofen in het buitenland (*).

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van ministerieel besluit goed betreffende het detachement voor interventie bij rampen of catastrofen in het buitenland en betreffende de coördinatiecel van het detachement voor interventie bij rampen of catastrofen in het buitenland (*).

Dit detachement draagt de naam DICa-DIR (Détachement d'Intervention en cas de Catastrophe - Detachement voor Interventie bij Rampen). De potentiële leden ervan behoren tot de Civiele Bescherming en tot de brandweerdiensten. Na een gespecialiseerde selectieve opleiding te hebben gekregen worden zij opgenomen in een reserve. Op verzoek van het B-FAST (Belgian First Aid and Support Team) kan het detachement geactiveerd en opgericht worden vanuit deze reserve. België kan zo gestructureerde en pluridisciplinaire hulp aanbieden in het buitenland bij hulpverleningsoperaties die gericht zijn op de opsporing, de lokalisering, de opgraving en de evacuatie van levende personen bedolven onder puin naar aanleiding van instortingen, veroorzaakt met name door een aardbeving, een ontploffing of een aardverschuiving. (*) opgericht door de Ministerraad van 10 november 2000 (zie persbericht nr. 18).