25 apr 2003 17:00

Rampenschade

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, ging de Ministerraad akkoord met het ter beschikking stellen van experts van de Regie der Gebouwen aan de provinciegouverneurs waarvan de provincie rampenschade heeft geleden (*).

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, ging de Ministerraad akkoord met het ter beschikking stellen van experts van de Regie der Gebouwen aan de provinciegouverneurs waarvan de provincie rampenschade heeft geleden (*).

14,5 voltijdse equivalente personeelsleden worden zodoende ter beschikking gesteld, ter aanvulling van het speciaal kader van het Rampenfonds van de Regie der Gebouwen.