10 nov 1995 16:00

Rang van adviseur voor de informatici van het Adviesbureau voor organi
satie en beheer