20 nov 2002 16:00

Rapport Cardiff

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en de heer Charles Picqué, Minister van Economie, keurde de Ministerraad het rapport ?Cardiff? goed. Dit rapport geeft een stand van zaken van de structurele hervormingen die elke Lidstaat doorvoert op de product-, diensten- en kapitaalmarkten. Het rapport kadert in het proces ter coördinatie van het economisch beleid binnen de Europese Unie.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en de heer Charles Picqué, Minister van Economie, keurde de Ministerraad het rapport ?Cardiff? goed. Dit rapport geeft een stand van zaken van de structurele hervormingen die elke Lidstaat doorvoert op de product-, diensten- en kapitaalmarkten. Het rapport kadert in het proces ter coördinatie van het economisch beleid binnen de Europese Unie.

Het Belgisch luik van het rapport biedt allereerst een analyse van de sterke en zwakke punten van België. Het tweede deel geeft de maatregelen aan die het afgelopen jaar genomen werden. Daarbij wordt de klemtoon gelegd op die maatregelen die tegemoet komen aan de aanbevelingen rond het economisch beleid. Voor 2003 heeft de Regering vier grote assen uitgestippeld: - het ondernemingsklimaat verbeteren via een hervorming van de vennootschapsbelasting en een doorgedreven administratieve vereenvoudiging; - de inspanningen om de tewerkstellingsgraad op de arbeidsmarkt op te trekken voortzetten; - de overheidsbedrijven versterken; - duurzame ontwikkeling stimuleren op ecologisch en sociaal vlak. Het rapport wordt overgemaakt aan de Europese Commissie.