05 sep 2021 19:07

Rapport federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter en staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker akte van de resultaten van het Rapport Monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten voor 2021 en 2022 op basis van de loongegevens van mei 2021.

De omzendbrief nr. 690 van 29 januari 2021 voorziet in de monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2021 en 2022 en de personeelsenveloppes 2021 en 2022 binnen de volgende groepen: 

  • Groep 1: de FOD’s en POD’s
  • Groep 2: de administratieve openbare instelling en de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie
  • Groep 3: de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ)
  • Groep 4: de Federale Politie
  • Groep 5: Defensie

De ministerraad neemt akte van de resultaten van de monitoring van het risico voor de periode van mei 2021, die ook voor de FOD’s en POD’s, AOI en administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, OISZ, de Federale politie en Defensie beschikbaar zijn.