15 jul 2022 19:09

Rapport Monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten voor 2022 en 2023

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter en van staatsecretaris voor Begroting Eva De Bleeker akte van het rapport Monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten, op basis van de gegevens van mei 2022.

De regelmatige monitoring van de personeelskredieten wordt twee keer per jaar georganiseerd voor het gehele federaal openbaar ambt (met inbegrip van de bijzondere korpsen, de administratieve openbare instellingen en de openbare instellingen voor sociale zekerheid). Het dossier betreft de resultaten van het rapport Monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten voor 2022 en 2023 op basis van de loongegevens van mei 2022.