10 feb 2017 13:50

Rapport over de ESA-ministerraad van december 2016

De ministerraad neemt op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs nota van het rapport van de ministerraad van het Europese Ruimtevaartagentschap (ESA), die op 1 en 2 december 2016 in Luzern gehouden werd. 

De ESA-ministerraad in Luzern besliste over de positionering en de werking van ESA in het kader van een verenigd Europees ruimtevaartbeleid in het tijdperk 4.0 en over de deelname van de lidstaten aan de verplichte en optionele ESA-programma's. Er werden vier resoluties aangenomen:

  • Towards Space 4.0 voor een Verenigde Ruimte in Europa
  • Level of Resources voor de verplichte activiteiten van ESA voor de periode 2017-2021
  • Guyaans ruimtevaartcentrum (CSG) 2017-2021
  • ESA programma's: perspectieven en procedures

ESA's Level of Resources (de verplichte bijdragen van de liddstaten aan de basisactiviteiten en het wetenschappelijk programma van ESA pro rata het BNP bij ESA, oftewel 2,74% voor België) werd goedgekeurd voor de periode 2017-2021: 232 miljoen euro per jaar voor de basisactiviteiten en 508 miljoen euro per jaar voor het wetenschappelijk programma. De globale verhoging van België bedraagt 2,68 miljoen euro. 

ESA heeft daarnaast een reeks programma's gepresenteerd in de verschillende ruimtevaartdomeinen. Deze programma's werden onderschreven door de lidstaten voor een bedrag van in de orde van 6 miljard euro.