02 apr 2014 18:46

Reactie Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Rulingdienst)

De Voorzitster van de Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken, Véronique Tai, drukt haar ongenoegen uit over de negatieve gevolgen van de onthulling en de vervorming van inlichtingen.

De artikels die verschenen in De Tijd en L’Echo met betrekking tot wat zij "de ruling KBC" noemen, tasten de reputatie van haar dienst en van de in deze artikels vermelde personen, met inbegrip van de bank, aan.

Een intern onderzoek zal worden gestart om uit te maken of er zich maatregelen met betrekking tot de eerbiediging van het beroepsgeheim opdringen zowel voor de feiten uit het verleden als voor de toekomst.