15 okt 2021 09:27

Reactie FOD Financiën op het arrest van de Raad van State over de forfaitaire btw-regeling voor caféhouders

In tegenstelling tot de berichtgeving hierover, heeft de Raad van State zich in zijn arrest van 17 september 2021 over de forfaitaire btw-regeling voor caféhouders, niet uitgesproken over de inhoud van het forfait 2020. Het resultaat van de berekening van het aantal glazen die uit een vat van 50 liter kunnen getapt worden, is dus niet beoordeeld door de Raad van State.

De Raad van State heeft de forfaitaire regeling voor 2020 vernietigd omdat de vormvoorwaarden niet gerespecteerd werden. De FOD Financiën had de forfaitaire regeling volgens de Raad van State, gezien haar reglementair karakter, aan de afdeling Wetgeving van de Raad van State moeten voorleggen en vervolgens in het Belgisch Staatsblad moeten publiceren, voor ze van kracht kon worden. Dat is niet gebeurd omdat de FOD Financiën deze regeling als een administratieve bepaling beschouwt.

De FOD Financiën onderzoekt momenteel het arrest van de Raad van State grondig om die vormvoorwaarden voor 2020 te herstellen en de procedure voor de komende jaren aan te passen zodat de opgelegde vormvoorwaarden gerespecteerd worden.

De FOD Financiën benadrukt dat deze regelingen op inhoudelijk vlak tot stand komen na raadpleging van die beroepsgroeperingen die de procedure voor het opmaken van deze forfaits volgen en zich tijdig bij de administratie melden.