05 apr 2012 17:27

Reactie Ministers Vande Lanotte en Wathelet op de prijsverhoging van het gas van bepaalde leveranciers

De ministers Vande Lanotte en Wathelet betreuren de beslissing van sommige leveranciers om een prijsverhoging van het aardgas door te voeren.

De wet van 29 maart 2012 houdende diverse bepalingen is immers duidelijk voor wat betreft de bevriezing van de indexeringen van de variabele parameters in gas- en elektriciteitscontracten. Zoals Staatssecretaris Wathelet het aangaf in de voorbereidende werkzaamheden in het parlement, zijn alle opwaartse indexeringen verboden vanaf 1 april inbegrepen. Bovendien geeft de memorie van toelichting van de wet duidelijk aan dat de uitzondering waarbij opwaartse bewegingen tijdens de periode van bevriezing wel toegelaten zijn, enkel geldt indien de prijzen eerst naar beneden zijn bijgesteld. Het is dus in geen enkel geval toegelaten om de prijsverhogingen voor gas en elektriciteit door te voeren op 1 april.

Prijsverlagingen, zoals die bij vele leveranciers werden doorgevoerd voor elektriciteit, zijn vanzelfsprekend wel mogelijk, en blijven overigens mogelijk gedurende de gehele periode van de bevriezing.

Het is voor de regering dus duidelijk dat het verhogen van de prijzen van variabele aardgas en/of elektriciteitscontracten tegen de letter en de geest van de wet van 29 maart 2012 ingaat. De ministers hebben dan ook aan de Algemene Directie van Controle en Bemiddeling (Economische Inspectie) gevraagd om een onderzoek in te stellen en de betrokken partijen te contacteren. Indien dit er niet toe zou leiden dat de betrokken leveranciers hun gedrag wijzigen, zal er naar de handelsrechter gestapt worden om een vordering tot staking te vragen van deze praktijken.

Bovendien toont de prijsverhoging voor aardgas van bepaalde leveranciers nogmaals aan dat het echte probleem van de energieprijzen in ons land ligt in de link tussen de internationale aardolieprijzen en de energieprijzen voor de Belgische klant. De bevriezing van de energieprijzen door de regering is er net op gericht om in tussentijd een hervorming van de tariefformules door te voeren, zodat deze de echte kosten van de energieleveranciers weerspiegelen.

 

Meer informatie:

Woordvoerders van minister Melchior Wathelet
Isabel Casteleyn 02 790 57 81 - 0476 94 13 37
Sophie Van de Woestyne 02 790 57 33 - 0478 74 38 30

Woordvoerders van minister Johan Vande Lanotte
Els Bruggeman 02 220 20 38 - 0479 81 34 56
Sarah vandecruys 02 220 20 38 - 0486 89 50 46