24 okt 2020 10:18

Reactie op mediacampagne Bart De Pauw

Brussel, 24 oktober 2020 –  De mediacampagne die Bart De Pauw vorige week lanceerde, verontrust de vrouwen die zich burgerlijke partij stelden tegen hem.

Bekend televisiemaker Bart De Pauw staat naar verwachting midden 2021 terecht in de correctionele rechtbank voor digitale overlast en stalking. Een tiental vrouwen stelde zich burgerlijke partij in deze zaak, samen met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Het is de taak van het Instituut als gelijkheidsorgaan en onafhankelijke overheidsinstelling om slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag, en in dit geval stalking, juridisch bij te staan”, legt adjunct-directrice Liesbet Stevens uit. “Het Instituut stelde zich burgerlijke partij in deze zaak omdat stalking een belangrijk thema is dat onderbelicht blijft in onze samenleving. Daarenboven bieden we communicatieve ondersteuning en afscherming van de publieke aandacht, omdat deze zaak enkele bekende namen betreft.”

De slachtoffers wachten intussen drie jaar op een uitspraak in dit proces. Zij doen dit bewust in stilte om de sereniteit van de gerechtelijke procedure te bewaren. Tot hun frustratie lijkt De Pauw de aandacht van de media net steeds opnieuw op te zoeken. Daarom beslissen de slachtoffers voor het eerst gezamenlijk te reageren:

“De nieuwste episode in de voortdurende mediacampagne van Bart De Pauw verontrust ons als slachtoffers ten zeerste. Opnieuw lijkt immers aangestuurd te worden op een ‘trial by media’. We stellen met stijgende verbazing vast dat hij er nogmaals voor kiest om zijn pleidooi via de media te voeren in plaats van in alle sereniteit in de rechtbank.  Omdat hij daarbij de feiten tracht te minimaliseren tot ‘spelen’ en ‘enkele sms’jes’, ons ‘twijfelachtige getuigen’ noemt en er ook andere flagrante onwaarheden worden geponeerd, voelen wij ons genoodzaakt hier nu kort op te reageren.

Wij willen dat de aanvallen in de media stoppen. Wij roepen op tot een eerlijk proces.

Verder wachten wij met vertrouwen het verdere verloop van het proces af en zullen wij dus bewust niet communiceren. Wij willen nog steeds enkel wat we drie jaar geleden al wilden: dat Bart De Pauw erkent dat hij in de fout ging, dat hij zich excuseert en zich in de toekomst niet meer aan dergelijk gedrag schuldig maakt. We hopen – voor onszelf en voor alle slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag – dat deze zaak op een serene en respectvolle manier tot een correct einde kan worden gebracht.”

Ook het Instituut wenst verder niet te communiceren of informatie te verstrekken in verband met deze zaak.