08 okt 2007 14:42

Reactie van Minister De Gucht op de bijeenkomst van de Veiligheidsraad over Birma

Minister DE GUCHT verheugt zich over de open zitting van de Veiligheidsraad over de situatie in Myanmar. De voorbije dagen heeft België zich actief ingezet om de gewelddadige reactie van het Birmaanse regime tegen vreedzame demonstranten op de agenda van de Veiligheidsraad te brengen. Op 26 september had België reeds aangedrongen op een spoedzitting van de Veiligheidsraad hierover. ‘De wereldopinie zou het niet begrijpen als de Veiligheidsraad zijn verantwoordelijk niet zou opnemen. De leiders in Birma moeten beseffen dat in een geglobaliseerde wereld dergelijk optreden niet kan zonder reactie kan blijven'.

Minister DE GUCHT verheugt zich over de open zitting van de Veiligheidsraad over de situatie in Myanmar. De voorbije dagen heeft België zich actief ingezet om de gewelddadige reactie van het Birmaanse regime tegen vreedzame demonstranten op de agenda van de Veiligheidsraad te brengen. Op 26 september had België reeds aangedrongen op een spoedzitting van de Veiligheidsraad hierover. ‘De wereldopinie zou het niet begrijpen als de Veiligheidsraad zijn verantwoordelijk niet zou opnemen. De leiders in Birma moeten beseffen dat in een geglobaliseerde wereld dergelijk optreden niet kan zonder reactie kan blijven'.

Reactie van Minister De Gucht op de bijeenkomst van de Veiligheidsraad over Birma Brussel, 5 oktober 2007 Minister DE GUCHT verheugt zich over de open zitting van de Veiligheidsraad over de situatie in Myanmar. De voorbije dagen heeft België zich actief ingezet om de gewelddadige reactie van het Birmaanse regime tegen vreedzame demonstranten op de agenda van de Veiligheidsraad te brengen. Op 26 september had België reeds aangedrongen op een spoedzitting van de Veiligheidsraad hierover. ‘De wereldopinie zou het niet begrijpen als de Veiligheidsraad zijn verantwoordelijk niet zou opnemen. De leiders in Birma moeten beseffen dat in een geglobaliseerde wereld dergelijk optreden niet kan zonder reactie kan blijven'. De bijeenkomst werd geopend door VN Secretaris-Generaal Ban Ki-Moon. Nadien bracht Speciaal Adviseur Ibrahim Gambari verslag uit over zijn bezoek aan Birma, in het kader van zijn missie van ‘goede diensten'. Bij die gelegenheid ontmoette Gambari de leider van de militaire junta, Generaal Than Shwe en verschillende ministers. Hij ontmoette ook tweemaal oppositieleidster en Nobelprijswinnaar Aung san Suu Kyi, in haar bewaakte residentie. ‘Het terreinbezoek van Gambari en het feit dat deze open bijeenkomst van de Veiligheidsraad kon plaatsvinden zijn belangrijke elementen in het zoeken naar een duurzame oplossing voor de ernstige crisis in Birma. De bijeenkomst gaf de leden van de Raad de gelegenheid hun steun uit te spreken voor de bemiddelingsinspanningen van de Secretaris-Generaal en zijn Speciaal Adviseur. Er blijft echter nog een hele weg af te leggen', stelde Minister DE GUCHT. In zijn tussenkomst veroordeelde België de brutale repressie van de vreedzame betogingen. België stelde verder drie eisen: het onmiddellijk opstarten van een inclusief politiek proces, werkelijke democratisering met respect voor de fundamentele mensenrechten, en het vrijlaten van alle politieke gevangenen, met inbegrip van Aung San Suu Kyi. België verwees in zijn tussenkomst eveneens naar de recente beslissing van de Europese Unie om het Europese sanctieregime tegen Birma verder uit te breiden. Gambari zal binnenkort opnieuw naar Birma reizen, om zijn missie van ‘goede diensten' verder te zetten.