21 feb 1997 16:00

Recht op deeltijdse arbeid na afloop van een deeltijdse loopbaanonder
breking