06 dec 1996 16:00

Recht op kinderbijslag voor zelfstandigen ten gunste van verdwenen kin
deren