06 okt 2023 16:19

Recht op ouderschapsverlof en op verlof voor medische bijstand voor het personeel van het Vlaams Mensenrechteninstituut

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van rechtspositieregeling goed dat voorziet in de toekenning van het recht op ouderschapsverlof en op verlof voor medische bijstand aan het personeel van het Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI).

Het VMRI werd opgericht bij decreet van 28 oktober 2022 van de Vlaamse Overheid en staat onder toezicht van het Vlaams Parlement.

Op 10 mei 2023 heeft het Vlaams Parlement een ontwerp van rechtspositieregeling goedgekeurd die in de toekenning van het recht op ouderschapsverlof en op verlof voor medische bijstand aan het personeel van het VMRI voorziet, en dit onder de voorwaarden en de modaliteiten bepaald in het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen.

In dit kader verleent de ministerraad eveneens zijn akkoord voor de toekenning van het recht op ouderschapsverlof en op verlof voor medische bijstand aan het personeel van het VMRI.