07 nov 2003 16:00

Rechtbank van eerste aanleg van Tongeren

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, verleende de Ministerraad de toelating om bestellingen te plaatsen (*) voor de aankoop van meubilair voor de rechtbank van eerste aanleg van Tongeren.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, verleende de Ministerraad de toelating om bestellingen te plaatsen (*) voor de aankoop van meubilair voor de rechtbank van eerste aanleg van Tongeren.

Wegens de verhuis van de diensten van de rechtbank is het noodzakelijk meubilair aan te kopen. (*) in het kader van de begrotingsdiscipline opgelegd door de Minister van Begroting in een omzendbrief van 6 maart 2003.