08 dec 2006 16:00

Rechten van de patiënt

Afwijkende regels van de vertegenwoordiging van de patiënt bij de uitoefening van het klachtrecht

Afwijkende regels van de vertegenwoordiging van de patiënt bij de uitoefening van het klachtrecht

De ministerraad ging akkoord met een voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte dat een afwijking voorziet op de vertegenwoordiging van de patiënt bij de uitoefening van het klachtrecht. De wet op de rechten van patiënten kent elke patiënt het recht toe om een klacht in te dienen bij de bevoegde ombudsdienst. Dat patiëntenrecht voorziet een cascadesysteem voor de vertegenwoodiging van feitelijk wilsonbekwame personen, zoals comapatiënten, demente personen... De wet voorziet de mogelijkheid om voor de uitoefening van het klachtrecht van dat cascadesysteem af te zien. Indien de patiënt een vertegenwoordiger heeft aangeduid die wenst op te treden, blijft die persoon voorrang hebben op de personen vermeld in de wet. Zo kan men de wil respecteren van de patiënt over zijn vertegenwoordiging. Er wordt een uitzondering voorzien voor de samennwonende echtgenoot, de wettelijk of feitelijk samewonende partner of het meerderjarig kind en de ouder. Ze kunnen het klachtrecht tegelijk uitoefenen zonder dat de volgorde dient te worden nageleefd.