11 mrt 2005 16:00

Rechtspositie personeel politiediensten

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten.

Het ontwerp regelt de organisatie van de arbeidstijd van de politiediensten met als doel de beschikbaarheid te verhogen en de politiecapaciteit op te drijven. De wijziging heeft onder andere betrekking op: - het minimum aantal geplande diensturen - de rustperiodes - het maximum aantal weekends dat men per jaar mag werken - het aantal opeenvolgende weekends dat men mag werken - de nachtprestaties - de aanvraag van het jaarlijks vakantieverlof Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt. (*) van 30 maart 2001.