17 jul 2015 19:03

Rechtstreekse bevraging van de Algemene Nationale Gegevensbank door sommige personeelsleden van de Dienst Vreemdelingenzaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de rechtstreekse bevraging van de Algemene Nationale Gegevensbank door de aangeduide personeelsleden van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Dit ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel de nadere regels vast te leggen voor de
rechtstreekse bevraging van de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) door de aangeduide personeelsleden van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Die regels hebben betrekking op:

  • de behoefte om te kennen
  • de categorieën van personeelsleden die op basis van de uitoefening van hun opdrachten over een mogelijkheid beschikken om de ANG rechtstreeks te bevragen
  • de geautomatiseerde verwerkingen die uitgevoerd worden op basis van de gegevens en informatie van de ANG
  • alle personen die rechtstreeks of onrechtstreeks kennis nemen van de gegevens en informatie van de ANG zijn in de uitoefening van hun functie verplicht tot terughoudendheid
  • de veiligheidsmaatregelen, waaronder:
    • de beveiliging van de gebouwen en netwerken
    • de verplichting om alle transacties op te lijsten en deze opgelijste gegevens gedurende minimaal tien jaar te bewaren
  • de verplichting om voorafgaand aan het verkrijgen van het recht op rechtstreekse bevraging een opleiding te volgen

Deze rechtstreekse bevraging is beperkt tot een deel van sommige gegevens en geeft de personeelsleden van de Dienst Vreemdelingenzaken niet het recht om wijzigingen door te voeren in de ANG.
ontwerp van koninklijk besluit betreffende de rechtstreekse bevraging van de Algemene Nationale Gegevensbank, bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het politieambt door de aangeduide personeelsleden van de Dienst Vreemdelingenzaken