17 nov 1995 16:00

Rechtszekerheid inzake de vereenvoudiging van de loopbanen en de wedde
schalen van de ambtenaren van de niveaus 1 en 2