15 okt 2015 15:16

Rechtzetting van kadastrale gegevens in het kader van de overdracht van Staatsgebouwen aan gemeenschappen en gewesten

De ministerraad keurt op voorstel van de minister bevoegd voor de Regie der Gebouwen Jan Jambon twee ontwerpen van koninklijke besluiten goed tot rechtzetting van de kadastrale gegevens van percelen of gebouwen die overgedragen zijn van de Staat aan de gemeenschappen en de gewesten, in het kader van de uitvoering van de Lambermontakkoorden, de zesde staatshervorming en vroegere akkoorden.

Het eerste project heeft tot doel de oppervlake van een perceel in Melle (dierlijke producten), op de Brusselsesteenweg, te corrigeren, in het koninklijk besluit dat de eigendomsoverdracht van gebouwen van het Ministerie van Middenstand en Landbouw van de Staat naar het Vlaamse Gewest regelt.

Het tweede project heeft tot doel de kadastrale gegevens van het gebouw van de Hogere Zeevaartschool van Oostende te corrigeren. Deze gegevens werden foutief opgegeven in het koninklijk besluit dat de eigendomsoverdracht regelt van onroerende goederen van de Staat naar de Vlaamse Gemeenschap, bestemd voor de huisvesting van de Hogere Zeevaartscholen, afhangend van het voormalige Ministerie van Verkeerswezen.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2014 tot regeling van de eigendomsoverdracht van gebouwen van het Ministerie van Middenstad en Landbouw van de Staat naar het Vlaamse gewest.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2014 tot regeling van de eigendomsoverdracht van onroerende goederen van de Staat naar de Vlaamse Gemeenschap, bestemd voor de huisvesting van de Hogere Zeevaartscholen, afhangend van het voormalige Ministerie van Verkeerswezen.