20 jul 2005 17:00

Recollettenklooster te Nijvel

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad ermee ingestemd hem toe te laten het oude Recollettenklooster van Nijvel te verkopen aan de Stad Nijvel.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad ermee ingestemd hem toe te laten het oude Recollettenklooster van Nijvel te verkopen aan de Stad Nijvel.

Dit gebouw, gelegen place du Souvenir, te Nijvel, was in gebruik als schoolgebouw tot Justitie er tot 2001 zijn intrek in nam. Het huisvest momenteel twee diensten van de Stad Nijvel: de Toeristische Dienst en het Toerismehuis. De stad Nijvel heeft momenteel echter te kampen met een belangrijk plaatsgebrek voor zijn bestuur. Het Recollettengebouw moet toelaten de administratieve diensten te hergroeperen in een voor de burgers vlot toegankelijke locatie. De verkoop aan de stad Nijvel gebeurt onderhands.