22 jun 2015 11:58

Record aantal personen met een handicap vragen steun aan

In totaal zijn er 659.000 Belgen die een erkenning hebben van hun handicap bij de FOD. Op basis van die erkenning kunnen ze onder bepaalde voorwaarden een inkomensvervangende/integratietegemoetkoming (voor volwassenen van 21 tot 65 jaar) of een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden krijgen (voor 65-plussers). De erkenning kan ook recht geven op allerlei maatregelen bij andere instanties, zoals het sociaal tarief gas en elektriciteit, het sociaal telefoontarief, belastingverminderingen,…

De FOD reikt ook parkeerkaarten uit aan personen die omwille van hun handicap ernstige verplaatsingsmoeilijkheden hebben en verminderingskaarten op het openbaar vervoer voor blinden en slechtzienden.

Record aantal aanvragen voor tegemoetkomingen

In 2014 vroegen 201.985 mensen een tegemoetkoming aan bij de FOD, wat een record is. Voor de inkomensvervangende/integratietegemoetkoming waren er 111.120 aanvragen, 10% meer dan in 2013 en 39% meer dan in 2010. Voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden waren er 81.030 aanvragen, 1% meer dan in 2013 en 7% meer dan in 2010.

49% van de aanvragen leidde effectief tot een toekenning van een tegemoetkoming. In totaal zijn er 326.072 Belgen die een tegemoetkoming krijgen, 6% meer dan in 2010.

Er is nog geen onderzoek uitgevoerd naar de redenen van de stijging van het aantal aanvragen, Onder andere de vergrijzing blijkt wel een rol te spelen: terwijl het aantal rechthebbenden op een tegemoetkoming de laatste 10 jaar is gestegen met 30,8%, is het aantal 80-plussers dat een tegemoetkoming heeft, gestegen met 51,4%. In 2014 namen de 80-plussers meer dan een derde in van het totaal aantal rechthebbenden (33,5%).

De totale uitgaven voor de tegemoetkomingen bedroegen vorig jaar 1,91 miljard euro (2% meer dan in 2013 en 9% meer dan in 2010).

Nog nooit zoveel parkeerkaarten uitgereikt

In 2014 reikte de FOD een record aantal parkeerkaarten uit: 71.222, dat zijn er 12% meer dan in 2013 en 20% meer dan in 2010. In totaal zijn 364.749 Belgen in het bezit van de kaart. 

Meer samenwerking binnen de sociale sector

De maatregelen rond handicap zijn in België versnipperd. Om de administratieve lasten voor de personen met een beperking te verminderen, bundelen wij onze krachten met andere spelers uit de sociale sector. Enkele voorbeelden:

  • Zo hebben wij in samenwerking met de RVA en de tewerkstellingsdiensten met prioriteit de dossiers behandeld van personen die een tegemoetkoming krijgen van ons en hun inschakelingsuitkering verloren als gevolg van de maatregel om deze te beperken tot 3 jaar. Hierbij gingen we na of de tegemoetkoming al dan niet herberekend moest worden.
  • De ziekenfondsen kunnen sinds eind 2013 ook aanvragen registreren bij ons, zo wordt nu al één derde van die aanvragen via hen ingediend.
  • Wij zetten in op elektronische gegevensuitwisselingen met andere instanties om rechten automatisch toe te kennen, zoals dat nu al het geval is voor het sociaal tarief gas en elektriciteit.

 

Raadpleeg het jaarverslag 2014 van de DG Personen met een handicap: http://www.handicap.fgov.be/sites/5030.fedimbo.belgium.be/files/explorer/nl/jaarverslag-2014.pdf.

Meer info

Barbara de Clippel | woordvoerder FOD Sociale Zekerheid
0473 13 13 29 | press@minsoc.fed.be

Jeroen Lemaitre | woordvoerder Elke Sleurs
0486 51 86 55 | jeroen.lemaitre@elkesleurs.fed.be