06 dec 2002 16:00

Recyclage van milieutaksen en ecoboni

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad het merendeel van de koninklijke besluiten die genomen dienden te worden in uitvoering van de herzieningswet van de vennootschapsbelasting werden door de ministerraad goedgekeurd.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad het merendeel van de koninklijke besluiten die genomen dienden te worden in uitvoering van de herzieningswet van de vennootschapsbelasting werden door de ministerraad goedgekeurd.

Zo legt een koninklijk besluit de modaliteiten van de ruling procedure vast die borg zal staan voor een versterkte rechtszekerheid voor de belastingplichtigen en de kandidaat investeerders. Er werd een stelsel ingevoerd dat zowel doorzichtig, eenvoudig als soepel is. In dat kader zal de administratie haar bindend standpunt bepalen over de toepassing van de belastingwetgeving voor een dossier dat haar voorgelegd wordt. Anders gesteld, er zal voorkeur gegeven worden, telkens de omstandigheden het toelaten, aan voorafgaand overleg in plaats van controles a posteriori uit te voeren. De mogelijkheid om belastingvrije investeringsreserves aan te leggen draagt bij tot de aanmoediging van de autofinanciering van de KMO's en wil de investering met eigen kapitaal in de hand werken, in het bijzonder van kleine ondernemingen. Eén van de vandaag goedgekeurde besluiten maakt het mogelijk in geval van reorganisatie van vennootschappen het voordeel van de vrijstelling van reserves te behouden.